Defended thesis

Accesări:963Vizitatori unici:560

No

Name of PhD Student

Name of  Supervisor

Speciality

Theme

Degree Conferred

Date of conferral

1.

Țugulea Andrian

Bulimaga Constantin,

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău

Dr.

2019-01-25

2.

Castraveț Tudor

Boboc Nicolae

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Modelarea eroziunii prin apă în Câmpia Prutului de Mijloc ca suport pentru planificarea dezvoltării durabile

Dr.

2018-11-23

3.

Fasola Regina

Begu Adam

03.00.16 Ecologie

Potenţialul de protecţie al componentelor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ

Dr.

2018-11-23

4.

Ivanov Violeta

Nedealcov Maria,

Duca Gheorghe

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova

Dr.

2018-11-23

5.

Bejenaru Gherman

Melniciuc Orest

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediu

Dr.

2018-05-11

6.

Chiciuc Natalia

Cuza Petru,

Dediu Ion
 

03.00.16 Ecologie

Экологические особенности интродуцированного ореха черного (JUGLANS NIGRA L.) в лесных фитоценозах среднего и нижнего Днестра/ Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (JUGLANS NIGRA L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos

Dr.

2018-05-11

7.

Domenco Rodion

Nedealcov Maria

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015

Dr.

2017-05-31

8.

Cojocari Rodica

Nedealcov Maria

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui

Dr.

2017-02-23

9.

Mleavaia Galina

Nedealcov Maria

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Пространственно-временная характеристика ветрового режима на территории Республики Молдова/ Caracteristica spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova

Dr.

2017-02-16

10.

Moșanu Elena

Lupașcu Tudor

02.00.20 Chimie ecologică

Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase

Dr.

2016-06-24

11.

Niculiţă Gheorghi

Dediu Ion,

Bobeică Valentin

03.00.16 Ecologie

Poluarea ecosistemului urban Tiraspol şi modalităţi de reducere a ei

Dr.

2016-06-24

12.

Curcubăt Stela

Ursu Andrei

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Evoluția interpretării cartografice a învelișului de sol și utilizării practice a informației pedologice

Dr.

2015-10-07

13.

Sîrbu Rodica

Nedealcov Maria

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova

Dr.

2015-04-09

14.

Braşoveanu Valeriu

Begu Adam

03.00.16 Ecologie

Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul reţelei de monitoring forestier

Dr.

2014-10-09

15.

Gămureac Ana

Nedealcov Maria

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grîului de toamnă

Dr.

2014-05-29

16.

Overcenco Ala

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Временные закономерности распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период года (Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului)

Dr.

2014-02-13

17.

Spătaru Petru

Lupașcu Tudor

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica

Dr.

2011-05-20

18.

Nedealcov Maria

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în condițiile schimbării globale a climei

Dr. hab.

2011-05-12

19.

Begu Adam

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Studiul ecobioindicatiei în Republica Moldova și implementarea ei în monitoringul calității mediului

Dr. hab.

2010-10-06

20.

Bulimaga Constantin

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Aspectele ecologice și chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor

Dr. hab.

2010-03-18

21.

Puţuntică Anatolie

Sofroni Valentin

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova

Dr.

2009-02-26

22.

Capitalciuc Marina

Toma Simion

03.00.16 Ecologie

Seleniul în apele naturale şi în lanţul biogeochimic „sol-plantă” a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova

Dr.

2008-10-23

23.

Lungu Argentin

Obuh Petru

03.00.16 Ecologie

Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale

Dr.

2008-09-18

24.

Chiriac Natalia

Jigău Gheorghe

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate

Dr.

2007-09-20

25.

Donica Ala

Begu Adam

03.00.16 Ecologie

Evaluarea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei

Dr.

2007-07-31

26.

Kolomieţ Irina

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Influenţa substanţelor organice luminofore asupra competiţiei între componentele fitocenozelor în condiţiile stresului indus de radiaţiile ultraviolete (în agrocenozei Zea mays L.)

Dr.

2007-01-18

27.

Kişliariuk Victor

Cepalîga Andrei

11.00.04 Geomorfologie și geografie evolutivă

Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior

Dr.

2006-06-27

28.

Codreanu Igor

Cocîrţă Petru,

Zăvoianu Ion

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX

Dr.

2005-09-21

29.

Khalil Ahmad

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Биогеохимия азота и фосфора в городских экосистемах (на примере г. Кишинева)

Dr.

2004-07-04

30.

Bleandur Uliana

Cuznețov Sergiu

03.00.16 Ecologie

Factorii mediului ecosocial și statutul psihologic al copilului de vârstă preșcolară (în baza investigațiilor ecologo-sociale)

Dr.

2003-11-28

31.

Sainsus Valeriu

Matei Constantin

11.00.02 Geografia economică, sociala și politică

Migraţiile populaţiei rurale a Republicii Moldova (aspecte economico-geografice)

Dr.

2003-06-19

32.

Overcenco Aureliu

Ursu Andrei

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Elaborarea sistemelor informaţionale pedologice în scopul evaluării şi protejării resurselor de sol

Dr.

2002-11-21

33.

Potop Vera

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Caracterizarea climatică a secetelor în Republica Moldova

Dr.

2002-11-21

34.

Daradur Mihail

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Variabilitatea și riscurile climatice ale condițiilor extreme de umezeală

Dr.

2002-10-18

35.

Vatamaniuc Galina

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie

Postacţiunea radiaţiei gama asupra caracterelor cantitative la porumb

Dr.

2002-07-05

36.

Toderaş Lidia

Ciubotaru Alexandru

03.00.16 Ecologie

Influenţa factorilor ecologici asupra sistemului reproductiv la plante

Dr. hab.

2002-05-24

37.

Abid Vali Mansur Ibrahim Taha

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie

Влияние электромагнитных полей различной природы на повышение устойчивости кукурузы к пузырчатой головне ( Ustilago zeae)

Dr.

2001-04-18

38.

Muhamed Abrahim Oklah Ali-Hajji

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie

Радиочувствительность гибридов кукурузы на основе использования методов цитогенетики и морфо физиологии

Dr.

2001-04-18

39.

Mironov Ion

Constantinov Tatiana

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Evoluţia valorificării resurselor naturale şi modificările în mediul geografic în Republica Moldova

Dr. hab.

2000-12-21

40.

Nedealcov Maria

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Condiţiile agroclimaterice ce caracterizează iernarea sâmburoaselor în Republica Moldova

Dr.

2000-12-21

41.

Plopa Mihail

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie

Postacţiunea radiaţiilor ionizante asupra plantelor de gladiolus

Dr.

2000-05-25

42.

Murin Anatolii

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie (doctor habilitat)

Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra plantelor floricole şi etero-uleioase

Dr. hab.

2000-05-24

43.

Mangul Ilie

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Regimul de umezire a solului în Moldova şi evaluarea asigurării culturilor de câmp cu umezeală (grâu de toamnă şi porumb)

Dr.

1999-10-21

44.

Prunici Petru

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Nutrienţii şi detergenţii în ecosistemele acvatice ale municipiului Chişinău

Dr.

1999-07-20

45.

Stegărescu Vasile

Bleandură Olga

03.00.01 Radiobiologie

Acţiunea radiomodificatoare a câmpului electromagnetic de diapazon milimetric asupra porumbului

Dr.

1999-07-20

46.

Boaghe Dionisie

Negru Andrei

03.00.16 Ecologie

Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău: Particularităţi biologice, management ecologic şi dezvoltare durabilă

Dr.

1998-04-13

47.

Tărîţă Anatolie

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Distribuirea substanţelor organohalogenate şi a metalelor grele prioritare în solurile Republicii Moldova

Dr.

1998-04-13

48.

Corobov Roman

Constantinov Tatiana

11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Modelele statistice şi tehnologiile computaţionale de evaluare a resurselor agroclimaterice şi diagnostică a stării semănăturilor prin teledetecţie

Dr.

1998-02-26

49.

Mihailescu Constantin

 

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Evoluţia mediului geografic al zonei de stepă din nord-vestul Mării Negre şi ritmicitatea manifestării calamităţilor naturale pe parcursul ultimelor milenii

Dr. hab.

1998-02-26

50.

Kapuş Dumitru

Constantinov Tatiana

11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Organizarea agrolandşaftelor în condiţii de relief fragmentat şi eroziune acvatică intensivă a solurilor din Republica Moldova

Dr.

1994-06-30

51.

Chirică Lazăr

Cepalîga Andrei

04.00.09 Paleontologie şi stratigrafie

Limanele Mării Negre în ultimii 20 mii ani

Dr.

1994-02-24

52.

Zencenco Polina

Lalîchin Nicolai

11.00.07 Hidrologia bazinelor continentale, resursele de apă, hidrochimie

Bazele metodice de calcul şi aprecierea resurselor locale de apă de la suprafaţă din Moldova şi starea lor actuală

Dr.

1994-02-24

53.

Bugaev Iurii

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Aspectele ecologice privind formarea landşaftelor din sudul Moldovei sub influenţa irigării solului

Dr.

1996

54.

Jalal Abdul Karim Abdul Hadi Sallam

Sofroni Valentin

03.00.16 Ecologie

Роль погодных условий в загрязнении атмосферного бассейна Республики Молдова

Dr.

1997

55.

Nicorici Tatiana

Buburuz Dionisie

03.00.16 Ecologie

Precipitaţiile acide, impactul lor asupra mediului din Republica Moldova

Dr.

1997

56.

Radvan Ali Mohamed Alshaibani

Dediu Ion

03.00.16 Ecologie

Экологические и природоохранные проблемы Йемена и пути их решения

Dr.

1997

 

  Actualizat  07.02.2019 14:15

Statistici vizitatori

  • Astăzi:67
  • Săptămână:4,375
  • Lună:67
  • Total:56,703