Laboratorul Climatologie şi Riscuri de Mediu

Accesări:4,265Vizitatori unici:1,686

Șef de laborator:

Cojocari Rodica, dr. şt. geonomice -  climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.

Tel: (+ 373) 22 73 96 18; (+ 373) 68099167;

E-mail: [email protected]

Direcții de cercetare:

 • argumentarea științifică a evaluării complexe a componentei climatice a landșafturilor;
 • schimbarea climei regionale drept consecință a modificărilor globale ale climei;
 • impactul schimbărilor de climă asupra creșterii și dezvoltării culturilor agricole;
 • elaborarea criteriilor de identificare și evaluare a factorilor climatici de risc;
 • estimarea potențialului agroclimatic prin intermediul  Sistemelor  Informaționale  Geografice;
 • elaborarea atlaselor științifice cu caracter tematic.

Metode de cercetare:

 • metode de interpolare spațială (Spline, Minimum Curvature, Radial Basic, Kriging, etc.) ;
 • modelarea spațială prin intermediul tehnologiilor SIG;
 • metode deterministe și stocastice în analiza seriilor de timp;
 • modelarea fizică și matematică;
 • analiza statistică.

Specialiștii angajați și domeniile de activitate:

Șef de laborator:

Cojocari Rodica, dr. şt. geonomice -  climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.
Tel: (+373) 22 73 96 18; (+ 373) 68099167; [email protected]

Cercetător ştiinţific principal:

Nedealcov Maria, membru cor., dr. hab. în geografie, prof. univ. - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie, geografia turismului; expert naţional în proiecte internaţionale, manager de proiecte instituţionale. Tel: (+373) 22 72 17 16; (+373) 22 73 98 38 [email protected]

Cercetători științifici coordonatori:

Răileanu Valentin, dr. în șt. fiz. - matematice - geoinformatică, cartografie, climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie, SIG. Tel: (+373) 22 73 96 18; [email protected]

Nistiriuc Alexandru, dr. în geografie - climatologie, geografie, ecologie.Tel: (+373) 22 73 96 18

Cercetători științifici superiori:

Gămureac Ana, dr. în geografie - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie. Tel: (+373) 22 73 96 18;

Mleavaia Galina, dr. în şt. geonomice - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie.Tel: (+ 373) 22 73 96 18.

Cercetători ştiinţifici:

Alcaz Adelina – meteorologie, climatologie. Tel: (+ 373 22) 73 96 18; [email protected]
Crivova Olga – informatică, geografie. Tel: (+ 373 22) 73 96 18; [email protected]
Rusu Valentina - geografie, meteorologie. Tel: (+ 373 22) 73 96 18;
Ţurcanu Viorica – meteorologie, climatologie. Tel: (+ 373 22) 73 96 18;

Doctoranzi:

Alcaz Adelina
Crivova Olga
Țurcanu Viorica

Rezultatele de bază ale cercetărilor:

1. Materiale cartografice:

Atlasul științifico-tematic  „Resursele climatice ale Republicii Moldova”

   

Atlasul Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova pentru clasele VIII-IX: Harta climatică; Harta agroclimatică

2. Indici elaboraţi:

Coeficientul Nedealcov-Rapcea (CNR) de pretabilitate a climei pentru calitatea strugurilor

Indicele Exceselor Pluviometrice (Ip) de evaluare a gradului de periculozitate a precipitațiilor maxime diurne.

Indicele Perioadelor uscate (Izu) indicator al zilelor uscate în perioada (mai-august) creșterii și dezvoltării culturilor agricole

3. Implementări - 16 implementări și 3 recomandări în practica agricolă 

4. Pregătirea cadrelor – teze de doctorat

 1. Gămureac Ana - Influența modificărilor climei regionale asupra productivității grîului de toamnă, Chișinău, 2014;
 2. Sîrbu Rodica - Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, 2015;
 3. Cojocari Rodica - Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității culturii de floarea soarelui, Chișinău, 2016;
 4. Mleavaia Galina - Caracteristica spațio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, 2016;
 5. Domenco Rodion - Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015, Chișinău, 2016.

5. Publicaţii

Monografii monoautor:

 1. NEDEALCOV, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Tipografia”Alina Scorohodova” 2012, Chişinău, 306 p. ISBN 978-9975-4284-8-4.

Monografii colective:

 1. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RAPCEA, M. Evaluarea condiţiilor de iernare şi amplasarea culturilor sâmburoase termofile în Republica Moldova (sfaturi pentru fermieri).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2002. 45 p. ISBN 9975-62-123-6.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RAPCEA, M.  Modificările regimului termic şi condiţiile de iernare a culturilor pomicole termofile. Chişinău: Tipografia AŞM, 2005. 124 p. ISBN 9975-62-123-6.
 3. DYAKOV, O.; ZAKORCHEVNAYA N.; MOROZOV V.; (Ucraina), DRUMEA D.; NEDEALCOV M.; TELEUTA A.; (R.Moldova). Ph.D. MARIAN Tudor, Ph.D. MIHAI Doroftei, Ph.D.(Romania), CSABA Vaszko (Ungaria) Vulnerability of the Danube Delta to climate change.  Editura „Text 2012” Galaţi, Romania, 2012, 45p.
 4. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V.; CHIRICĂ L., COJOCARI, R.; SÎRBU, R.; COICEANU, A. RUSU, V.  Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 2013. 76 p. ISBN 978-9975-67-894-0.
 5. RAPCEA M., NEDEALCOV M. Fundamentarea dezvoltăriii durabile a viticulturii în dependență de climă. Tipografia AȘM. Chișinău, 2014. 212p. ISBN 978-9975-62-378-0.

Contribuţii în monografii:

 1. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU V. Capitolul 1.3. Clima În monografia: Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova). Ch. Tipografia „Bons Offices”, 2012, pp.14-19. ISBN 978-9975-80-633-6.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., BOBOC, N., MELNICIUC, O., RĂILEANU, V. Cap.1, Evaluarea spaţio-temporală a factorilor climatici de risc. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău: Tipografia AŞM, 2008. p.14-41. ISBN 978-9975-62-231-8.
 3. CONSTANTINOV, T.,  NEDEALCOV, M. Cap.2, Evaluarea fenomenelor climatice nefavorabile. Hazardurile naturale regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009.  p.58-66. ISBN 978-9975-106-15-3.
 4. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RĂILEANU, V. Cap.3, Diferenţierea teritoriului după gradul de risc climatic. Hazardurile naturale  regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009. p.70-98. ISBN 978-9975-106-15-3.
 5. CONSTANTINOV, T., SÎRODOEV, Gh., NEDEALCOV, M., MIŢUL, E., SÎRODOEV, I. Cap.4, Metodica şi evaluarea complexă a riscurilor geomorfologice şi climatice. Hazardurile naturale regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009. p.102-105. ISBN 978-9975-106-15-3.
 6. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Clima. Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2009. p. 27-35. ISBN 978-9975-9520-0-2.
 7. CONSTANTINOV, T., COŞCODAN, M., BOIAN, I., NEDEALCOV, M. Cap.4, Resursele climatice. Resursele naturale. Colecţia „Mediul Geografic în Republica Moldova”.  Chişinău: Ştiinţa, 2006. p. 60-78. ISBN 978-9975-67-600-7.
 8. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova).  Red. şt. Boboc N. Autori coordonatori: BEGU, A.; DAVID, A.; LIOGCHII, N.; URSU, A.; BOBOC, N.; BREGA, V.; NEDEALCOV, M.; STEGĂRESCU, V.; TĂRÎŢĂ, A. Ch.: Bons Offices, 2012. 260 p.
 9. NEDEALCOV, M. Capitolul I Condițiile actuale climaterice pe teritoriul Republicii Moldova-factor important în asigurarea potențialului adaptiv al plantelor și eficacității microelementelorîn monografia: Microelementele în componentele biosferei și aplicarea lor în agricultu.ră și medicină. Pontos. Chișinău. 2016, p.11-27. ISBN 978-9975-51-724-9.

Manuale, suporturi didactice:

 1. NEDEALCOV, M. Meteorologie şi climatologie. (pentru uzul studenţilor). Biotehdesign, Chişinău, 2012. 139 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 2. NEDEALCOV, M.; COJOCARI, R. Meteorologie aplicată.(Activităţi practice) Biotehdesign, Chişinău, 2012. 80 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 3. CHIRICĂ L., NEDEALCOV, M., DUDNICENCO T., Managmentul mediului (suport didactic). CER USM, Chișinău, 2014. 340p. ISBN 978-9975-71-549-2.
 4. COŞCODAN M., NEDEALCOV, M. Meteorologie şi climatologie. (manual). CEP USM, 2015. 215 p. ISBN 978-9975-71-629-1.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară:

Reviste categoria B

 1. CONSTANTINOV, T., DARADUR, M., NEDEALCOV, M., RĂILEANU, V., COJOCARI, R. Studii agroclimatice în Republica Moldova: realizări şi perspective. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr.1(290). Chişinău: Tipografia AŞM, 2003. p.117-123. ISSN 0568-5192.
 2. CONSTANTINOV, T., RĂILEANU, V., DARADUR, M., NEDEALCOV, M. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în evaluarea potenţialului agroclimatic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr.1(292). Chişinău: Tipografia AŞM, p. 63-70. Chişinău:  Tipografia AŞM, 2004. ISSN 0568-5192.
 3. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., DARADUR, M., RĂILEANU, V. Unele aspecte în modificarea regimului termic pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (299). Chişinău: Tipografia AŞM, 2006. p. 161-165. ISSN 1857-064X.  
 4. CONSTANTINOV, T., SÎRODOEV, Gh., NEDEALCOV, M., Mironov, I. Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (299). Chişinău: Tipografia AŞM, 2006. p. 155-161. ISSN 1857-064X.  
 5. NEDEALCOV, M. Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (308). Chişinău: Tipografia AŞM, 2009. p. 132-136. ISSN 1857-064X.  
 6. NEDEALCOV, M. Fundamente teoretice privind standardizarea indicilor agroclimatici. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 3 (309). Chişinău: Tipografia AŞM, 2009, p. 157-161. ISSN 1857-064X.  
 7. NEDEALCOV, M. Aspecte metodologice în evaluarea posibilelor schimbări a regimului termic de pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (310).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2010. p. 143-149. ISSN 1857-064X.  
 8. БОБОК, Н., КОНСТАНТИНОВА, Т., МЕЛЬНИЧУК, О., НЕДЯЛКОВА, М. Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала ландшафта, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 3 (303).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2010. p. 128-138. ISSN 1857-064X.
 9. NEDEALCOV, M., SIRBU R. Evaluarea condițiilor agrometeorologice de formare a productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013.p.161-166. ISSN 1857-064X.
 10. NEDEALCOV, M., Coiceanu A. Regimul pluviometric și calitatea grîului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013.p.149-155. ISSN 1857-064X.
 11. OVERCENCO A., NEDEALCOV, M., Puţuntică a. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece a anului- ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei R.Moldova Buletinul AŞM. Nr. 3(324) 2014.p.173-183. ISSN 1857-064X.

Reviste categoria C:

 1. CAZAC, V., DARADUR, M., NEDEALCOV, M. Clima actuală în Republica Moldova şi tendinţele ei de schimbare (Temperatura aerului). Mediul Ambiant. Nr. 4 (22). Chişinău: P.P. Mediul Ambiant,  2005. p. 39-41. ISSN 1810-9551.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Estimarea rolului stratului de zăpadă şi a adîncimii maxime a solului îngheţat în iernarea culturilor multianuale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM,  2005. p. 454-457. ISSN 1811-2617.
 3. COŞCODAN, M., NEDEALCOV, M., DARADUR, M. Schimbările de climă posibile şi regimul temperaturilor extreme din perioada rece a anului pe teritoriul Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM,  2005.  p. 446-449. ISSN 1811-2617.
 4. CONSTANTINOV, T., COŞCODAN, M., NEDEALCOV, M., COJOCARI, R., Mleavaia, G. Evaluarea condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii floarei-soarelui. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM, 2006. p. 356-360. ISSN 1811-2617.
 5. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., COŞCODAN, M., DARADUR, M., MLEAVAIA, G., COJOCARI, R. Tendinţa de schimbare a resurselor energetice eoliene pe teritoriul Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM, 2006. p. 361-364. ISSN 1811-2617.
 6. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie. Revista Akademos. Chişinău: CEP USM, 2010. p. 92-95. ISSN 1857-0461.
 7. NEDEALCOV, M. Pretabilitatea climei şi agricultura. Akademos Nr. 4(23), 2011, p.78-83.
 8. NEDEALCOV, M. Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observațiilor instrumentale. Akademos Nr. 4(27), Chișinău, 2012 p.88-94. ISSN 1857-0461.
 9. NEDEALCOV, M., CASTRAVEŢ T., ADAMENKO T. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG. Akademos, nr. 3 (34), Chișinău, 2014. p.110-113. ISSN 1857-0461.
 10. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra productivităţii unor culturi cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos, nr. 2 (33) Chișinău, 2014, p.62-65. ISSN 1857-0461.
 11. NEDEALCOV, M., SIRBU R. Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie. Akademos Nr.1., Chișinău, 2015 p.89-91. ISSN 1857-0461.
 12. NEDEALCOV, M., RĂILEANU V. Estimarea secetelor in Moldova prin intermediul indicilor standardizați SPI și SPEI . Akademos Nr.3., Chișinău, 2015 p.46-50. ISSN 1857-0461.
 13. NEDEALCOV, M., Estimări recente privind schimbările climatice regionale. Noosfera.Nr.17, 2016, p.204-210.ISSN 1857-3517.
 14. MANGUL, I., NEDEALCOVA, M., COMAROVA, Z. Weather forecast management to decrase the pesticide load for ecosystems in Moldova. Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment 2008. p. 447- 452. 
 15. NEDEALCOV, M., Theoretical aspects in climate’s aridity evaluation in Republic of Moldova’s territory
 16. NEDEALCOV, M. Climate Risks and Informational database : 2010-033 Conference on Water Observation and information system for decision support, Ohrid, Republic of Macedonia 
 17. NEDEALCOV, M., Constantinov, T,, MANGUL, I., COJOCARI, R., CRIVOVA, O. Various Calculation Indexes For Evaporability For Republic Of  Moldova’s Territory: 2010- 038 Conference on Water Observation and information system for decision support, Ohrid, Republic of Macedonia.
 18. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie. Revista Akademos. Chişinău: CEP USM, 2002. p. 92-95. ISSN 1857-0461.
 19. NEDEALCOV, M., Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici.
 20. NEDEALCOV, M. Pretabilitatea climei  şi agricultura.
 21. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; COJOCARI, R.; CRIVOVA, O. Republic of Moldova’s Zonation by Climatic Risk Level. International Scientific Conference on Water, Climate and Environment 28 May - 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia.
 22. NEDEALCOV, M.; Nedealcov, Z. Evaluation of Thermic Comfort Degree in Canicular Days, Record for Republic of Moldova’s Territory. International Scientific Conference on Water, Climate and Environment 28 May - 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia .
 23. DARADUR, M.; NEDEALCOV, M. Drought dynamics and climatic desertification in Moldova. Monitoring climate and climate change - 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology  (ECAC).
 24. NEDEALCOV, M., Methodological aspects on complex indexes us age in identification and estimation of climatic risks on the Republic of Moldova’s territory. ISSN 1843-5971 Volume: 6; Issue: 2; Start page: 69; Date: 2012.
 25. NEDEALCOV, M., RĂILEANU V., COCJOARI R., CRIVOVA O. REPUBLIC OF MOLDOVA’ S ZONATION BY CLIMATIC RISK LEVEL PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, VOL. 6, no. 1, 2012.
 26. NEDEALCOV, M. RAILEAN, V. COJOCARI, R. SIRBU, R. COICEANU, A. Climate risks assessment with GIS usage in Republic of Moldova, A XX-a ediţie a Simpozionul Internaţional Sisteme Informaţionale Geografice, cu tematica, S.I.G. în evaluarea vulnerabilitaţii şi riscului, Cluj-Napoca, România, 09 - 10 Noiembrie 2012, ISSN 1843-5920, ISSN online 1844-9840.
 27. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V, SIRBU, R, COJOCARI, R, COICEANU, A.; Methodical aspects in predicting climate vulnerability and risks, A XX-a ediţie a Simpozionul Internaţional Sisteme Informaţionale Geografice, cu tematica, S.I.G. în evaluarea vulnerabilitaţii şi riscului, Cluj-Napoca, România, 09 - 10 Noiembrie 2012, ISSN 1843-5920, ISSN online 1844-9840.
 28. NEDEALCOV, M., SÎRBU Rodica. Evaluarea condițiilor agrometeorologice de formare a productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013 .
 29. NEDEALCOV, M., et all. Climate Change and Food Security in Eastern Europe Scenario Report.
 30. NEDEALCOV, M., BOIAN I., SOFRONI V., PUŢUNTICĂ A., COJOCARI A. Rainfall excesses on the Republic of Moldova territory. Case Study. PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 31. NEDEALCOV, M., et all. Vulnerablity of the Danube Delta to Climate Change. Syntesis Report 2012, 50 p. .
 32. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra productivităţii unor culturi cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Chișinău, Akademos, nr. 2 (33) 2014, p.62-65. ISSN 1857-0461. .
 33. NEDEALCOV, M., CASTRAVEŢ T., ADAMENKO T. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG. Chișinău, Akademos, nr. 3 (34), 2014 p.110-113. ISSN 1857-0461. .
 34. NEDEALCOV, M., COTOFANA A., BARANCIUC L. National climate vulnerability assessment: Moldova. Climate Forum East, Chişinău, 2014, 38p.
 35. NEDEALCOV, M.  Climate change and anomalies asociated in the Republic of Moldova. Volume 8, no.1/ 2014, p.59-68. ISSN 1843-5971.
 36. NEDEALCOV, M.  The Republic of Moldova territory’s vulnerability (exposure) to the manifestation of some climate risks Volume 7, no.2/ 2013, p.13-20.  ISSN 1843-5971.
 37. NEDEALCOV, M. The Impact of Weather and Climate Risks on Cereal Crops Productivity.
 38. OVERCENCO, A., NEDEALCOV, M., PUŢUNTICĂ A. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece a anului- ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei R.Moldova. Buletinul AŞM. Nr. 3(324) 2014.p.173-183. ISSN 1857-064X. 
 39. NEDEALCOV, Maria., RĂILEANU Valentin, SÎRBU Rodica, COJOCARI Rodica. The Use Of Standardized Indicators (SPI And SPEI) In Predicting Droughts Over The Republic Of Moldova Territory. Present Environment and Sustainable Development.Vol. 9 (nr. 2). Iaşi: Universitatea “Al. I. Cuza”, 2015. p. 149-157. ISSN 1223-5534.
 40. NEDEALCOV, M., SÎRBU Rodica. The Climate Change Impact On Grapevine Productivity Present Environment and Sustainable Development.Vol. 9 (nr. 2). Iaşi: Universitatea “Al. I. Cuza”, 2015. p.5-16. ISSN 1223-5534.
 41. JELEAPOV A., RAWAT M., VALENTIN V., NEDEALCOV, M., SENA D.R.Geographical Informational Systems and climate projections in the Republic of Moldova.
 42. NEDEALCOV M., DOMENCO R.,  SÎRBU R. The risk of excess rainfall over the Republic of Moldova territory.
 43. NEDEALCOV M. Criteria for climate and weather related risks identification over the of Moldova territory .
 44. DUCA Gh., HONG Xiao, NEDEALCOV M., IVANOV V., TARITA A. Dry periods impact on the surface water quality, p.5-20, V 11, nr.1 2017.
 45. DUCA Gh., HONG Xiao, NEDEALCOV M., Regional climatic changes and small river’s water quality in Republic of Moldova’s South (Danube river Basin), p.21-34, V 11, nr.1 2017. .

6. Proiecte internaționale și naționale:

 1. Proiect național 11.817.08.04F. Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului. Termenul executării – 2011-2014.
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc.
 2. Proiect național 15.817.02.15F „Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici”. Termenul executării – 2015-2018.
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc.
 3. Proiectul FEN „Elaborarea şi editarea Atlasului „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Termenul executării –2012-2013.
  Conducătorul proiectului: M. Nedealcov, dr. hab., conf. cerc.
 4. Proiect internațional 06.31CRF. Studierea influenţei regimului termo-hidrodinamic din bazinul Mării Negre asupra schimbărilor de climă de pe teritoriul Republicii Moldova. Termenul executării – 2006-2007.
  Conducătorul proiectului – dr. M. Nedealcov.
 5. Proiect internațional „Strengthening International Cooperation on climate changeresearch” SINCERE, project ID 776609. Project Call:  H2020-SC5-2017-OneStageB. Programa: H2020. Termenul executării – 2018-2019.
  Conducătorul proiectului – drd. O. Crivova.
 6. Proiect național Participarea în elaborarea hărţilor climatice ale R. Moldova, la documentul normativ СниП 2.01.01-82 «Строительнаяклиматология и геофизика». Termenul executării – 2016-2018.
  Conducătorul proiectului – dr. V. Răileanu.

Experți naționali în realizarea:  „Support for the Implementation of the National Biosafety Framework for Republic of  Moldova” Capacity needs for Biosafety Monitoring, Inspection and Control (2003 – 2004); UNCCD Proposal from the Secretariat of the UNCCD for the institutional support to the Republic of Moldova in the implementation of the Convention ( 2010); Climate change proofing the Danube Delta through sustainable land and water management”, funded through Cross border cooperation program of EU, implementation agency WWF, Romania (2011- 2013); „Climate Forum East”, Funded by EU in the frame of the Eastern Partnership, Implementation Agency - Red Cross, Austria (2013 – 2014); „Integrated Drought Management Program, Central Eastern Europe”; Global Water Partnership (2013 – 2014).

 

  Actualizat  22.02.2021 17:26

Statistici vizitatori

 • Astăzi:293
 • Săptămână:4,204
 • Lună:18,736
 • Total:230,179