National programmes and projects


În derulare
Nr. d/oTipul programului
proiectului
CodulTitlulPerioada de derulare
1Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)15.817.02.21AEvaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE2015-01-01 - 2018-12-31
2Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)15.817.02.15FOrganizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici2015-01-01 - 2018-12-31
3Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)15.817.02.20AStudiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile.2015-01-01 - 2018-12-31
4Proiecte independente pentru tineri cercetători16.80012.08.16AEvaluarea nivelului de contaminare cu metale grele a unor produse forestiere nelemnoase de importanță sanogenă și economică din Republica Moldova2016-10-12 - 2017-12-31

Finisate
Nr. d/oTipul programului
proiectului
CodulTitlulPerioada de derulare
1Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)06.411.018FEvidenta particularitatilor regionale ale formarii potentialului geoecologic al landsafturilor2006-01-01 - 2010-12-31
2Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)06.411.019AEvaluarea complexă a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale 2006-01-01 - 2010-12-31
3Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)06.411.020AStructura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova2006-01-01 - 2010-12-31
4Concepţii ale programelor de stat43.003PAnaliza şi evaluarea factorilor climatici de risc şi a fenomenelor generate de aceştia2004-01-01 - 2006-12-31
5Concepţii ale programelor de stat07.407.01.02PAAnaliza şi evaluarea gradului de vulnerabilitate a unor grupuri de culturi agricole la extremele climatice 2007-01-01 - 2008-12-31
6Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)01.13.01FStudierea condiţiilor geo-ecologice şi elaborarea bazelor ştiinţifice de utilizare raţională a landşafturilor republicii2001-01-01 - 2005-12-31
7Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)02.27.01Modelarea cartografică a structurii landşafturilor şi evidenţierea dinamicii lor în scopul asigurării echilibrului geosistemic al teritoriului2001-01-01 - 2005-12-31
8Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)02.27.02Elaborarea Sistemului Informa-ţional Geografic republican în scopul optimizării organizării spaţiale a mediului înconjurător2001-01-01 - 2005-12-31
9Concepţii ale programelor de stat09.832.08.08AElaborarea modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii pe rîurile din Republica Moldova2009-01-01 - 2010-12-31
10Proiecte de inovare şi transfer tehnologic08.166.68TImplementarea tehnologiei de extragere a vanadiului din deşeurile Centralelor Electrice cu consum de păcură2008-01-01 - 2009-12-31
11Proiecte de inovare şi transfer tehnologic08.168.61TMetode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice în domeniul urbanismului 2008-01-01 - 2009-12-31
12Proiecte de inovare şi transfer tehnologic09.824.08.83TImplementarea tehnologiilor de creare a atlaselor şi elaborarea Atlasului ofiţerului2009-01-01 - 2010-12-31
13Proiecte de inovare şi transfer tehnologic09.824.08.96TImplementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice tematice pentru elaborarea rutelor turistice integrate2009-01-01 - 2009-12-31
14Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)11.817.08.05AImpactul factorilor naturali şi antropici asupra geo-şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative2011-01-01 - 2014-12-31
15Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)11.817.08.04FCrearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului2011-01-01 - 2014-12-31
16Proiecte din cadrul programelor de stat11.832.08.08ARolul afluenţilor în formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul Nistrului са ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare2011-01-01 - 2012-12-31
17Proiecte din cadrul programelor de stat11.832.08.10AElaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut2011-01-01 - 2012-12-31
18Proiecte independente pentru tineri cercetători12.819.18.10AElaborarea hărților susceptibilității terenurilor la procese geomorfologice din limitele Podișului Ciulucurilor2012-01-02 - 2012-12-31
19Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice16.220.17.ISimpozionul Internaţional „Sistemele Informaţionale Geografice în evaluarea şi gestionarea stării mediului‏”2014-01-01 - 2014-12-31

Visitor Statistics

  • Today:42
  • Week:4,988
  • Month:42
  • Total:56,678