Felicitări pentru Ziua Pământului

 

2021-04-22Accesări:559Vizitatori unici:376

Ziua Pământului - sărbătorită în fiecare an la 22 aprilie, a fost declarată sărbătoare oficială de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în 2009, ca expresie comună a omenirii de a construi o societate sustenabilă, un viitor mai curat şi mai verde.

Protecţia mediului constituie o problemă de importanţă globală, care trebuie să devină și o prioritate naţională, deoarece vizează, în mod direct, condiţiile de viaţă şi de sănătate a populaţiei. Aceasta implică păstrarea calităţii principalelor componente ale mediului (a aerului, apei, solului, florei şi faunei), în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Actualmente, Republica Moldova se confruntă cu numeroase probleme majore de mediu, cum ar fi: managementul insuficient al deşeurilor (care induc poluări ale solului, aerului şi apei); managementul defectuos al pădurilor şi persistența practicilor agricole iraţionale (cauzează degradarea solului şi pierderea biodiversităţii); poluarea intensă a râurilor mici, fântânilor, izvoarelor (din cauza activităţilor agricole, a infrastructurii învechite de epurare a apelor, a depozitării ilegale a deşeurilor şi a deversării dejecţiilor animaliere în apele de suprafață și subterane); poluarea aerului, poluarea fonică în zonele urbane (în urma activităţilor industriale şi circulației unui număr mare de unități de transport), insiguranța energetică (indusă de lipsa sau slaba dezvoltare a surselor regenerabile de energie); intensificarea schimbărilor climatice și a riscurilor asociate acestora, etc.

Ziua Pământului are rolul de a aduce în vizorul tuturor problemele de mediu cu care se confruntă Terra (per ansamblu) și fiecare țară (în parte) și de a identifica măsuri optime de evitare, atenuare și combatere a lor. 

În acest context, Institutul de Ecologie și Geografie efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniul ecologiei și geografiei privind evoluţia, structura, funcţionarea sistemelor ecologice şi geografice şi a componentelor de bază ale acestora, modificarea lor sub acţiunea factorilor biotici, abiotici şi antropici, în vederea protecţiei mediului ambiant, folosirii eficiente a resurselor naturale, estimării impactului antropic, asigurarea securităţii ecologice și a dezvoltării durabile a ţării.

Să gândim global și să acționăm local! (Agenda 21 Locală)

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  22-04-2021 12:34:58


Visitor Statistics

  • Today:1,159
  • Week:4,816
  • Month:18,592
  • Total:18,592