Director

Accesses:394Unique visitors:243

Membru cor. AŞM, dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov

Tel/ Fax. +373(22) 21-11-34
email: [email protected][email protected]

S-a născut la 26 iunie 1960 în satul Paicu, raionul Cahul, Republica Moldova.

A absolvit Facultatea de Geografie (1977) a Universității de Stat din Tiraspol, iar doctoratul (2000) și postdoctoratul (2010) la Institutul de Ecologie și Geografie AȘM.

Doctor habilitat în ştiinţe geografice (2011), profesor universitar (2016). A fost aleasă mem­bru corespondent (2017) al Academiei dc Ştiinţe a Moldovei la specialitatea 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie. Activează în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei timp de 34 de ani (1982), trecînd toate treptele unei carieri științifice: de la inginer, cercetător științific inferior, cercetător științific, cercetător științific superior,  cercetător științific coordonator, șef de laborator, director al Institutului de Ecologie și Geografie AȘM.

Preocupările sale ştiinţifice se axează pe dezvoltarea unei noi direcții în climatologia contemporană și anume cea geoinformațională. Fundamentează o nouă direcție în regionarea agroclimatică, bazată pe metoda estimativă prin pontaje şi a Sistemelor Informaţionale Geografice. A elaborat trei indici climatici cu aplicabilitate în țară și peste hotarele ei privind: estimarea gradului de ariditate a unui teritoriu, a periculozității exceselor pluviometrice declanșatoare de inundații și a pretabilității climei pentru calitatea strugurilor. A elaborat o serie de scenarii climatice necesare în estimarea securității alimentare în Sud-Estul Europei pentru viitorii ani apropiați. Au fost obținute o serie de hărți digitale încorporate în unele Strategii de Dezvoltare a raioanelor administrative de pe teritoriul Republicii Moldova.

Director al Școlii doctorale Științe Geonomice, Președinte al Seminarelor de Profil în specialitățile 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie și 166.02 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale – domeniul geografie, a pregătit 5 doctori în ştiinţe. Rezultatele cercetărilor ştiinţilice sunt expuse în cca 220 de articole și 10 monografii,  manuale și suporturi de curs, atlase. 

Membru al Colegiilor de redacţie la: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științele Vieții; Romanian Journal of Geography al Academiei Române; revista academică Present Environment and Sustainable Development a Universității „Al. I. Cuza”, Iași, România; revista internațională de Geografie Tehnică, Cluj, România. Membru al Comitetelor Ştiinţifice în organizarea periodică a Simpozioanelor Științifice Internaţionale: Sisteme Informaţionale Geografice și Mediul actual şi dezvoltarea durabilă.

Decorată cu  Distincţia de Stat „Meritul Civic” (2011) și Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei” (2016).

A activat ca expert național în realizarea: UNCCD „Support for the Implementation of the National Biosafety Framework for Republic of Moldova” Capacity needs for Biosafety Monitoring, Inspection and Control (2003 – 2004); Proposal from the Secretariat of the UNCCD for the institutional support to the Republic of Moldova in the implementation of the Convention ( 2010); Climate change proofing the Danube Delta through sustainable land and water management”, funded through Cross border cooperation program of EU, implementation agency WWF, Romania (2011- 2013); „Climate Forum East”, Funded by EU in the frame of the Eastern Partnership, Implementation Agency - Red Cross, Austria (2013-2014); „Integrated Drought Management Program, Central Eastern Europe” - Global Water Partnership (2013-2014).

 

  Last updated:  23.02.2021 09:59

Visitor Statistics

  • Today:751
  • Week:5,224
  • Month:12,884
  • Total:12,884