Laboratory of Climatology and Environmental Risks

Accesses:2,355Unique visitors:1,014

Head of the laboratory:

COJOCARI Rodica, PhD. in Geonomics -  Climatology, Meteorology, Agro-Climatology, Geography and Ecology

Phone: (+ 373) 22 73 96 18; (+ 373) 68099167;
E-mail: [email protected]

Directions of study:

 • Scientific argumentation of complex estimation of climatic component of landscapes;
 • Regional climatic changes as a consequence of global climate changes;
 • The impact of climatic changes on agricultural plants’ growth and development;
 • Elaboration of identification and evaluation criteria of climatic risk factors;
 • Estimation of agro-climatic potential using Geographical Informational Systems;
 • Elaboration and editing of thematic scientific atlases.

Investigation methods:

 • Methods of spatial interpolation (Spline, Minimum Curvature, Radial Basic, Kriging, etc.);
 • Spatial modeling using GIS technologies;
 • Deterministic and stochastic methods in time series’ analysis;
 • Physical and mathematical modeling;
 • Statistical analysis.

Laboratory staff and the fields of their activity:

Head of the laboratory:

Cojocari Rodica, PhD in Geonomics - Climatology, Meteorology, Agro-climatology, Geography and Ecology
Phone: (+ 373) 22 73 96 18; (+ 373) 68099167; E-mail: [email protected]

Principal scientific researcher:

Nedealcov Maria, Associate Member, Dr. Hab. in Geonomics, Univ. Prof. - Climatology, Meteorology, Agro-climatology, Geography, Ecology and Tourism Geography, and national expert in international projects and manager of institutional projects
Phone: (+373) 22 72 17 16; (+373) 22 73 98 38; E-mail: [email protected]

Leading scientific researchers:

Răileanu Valentin, PhD in Physical and Mathematical Sciences – Geo-informatics, Cartography, Climatology, Meteorology, Agro-climatology, Geography, Ecology and GIS
Phone: (+ 373 22) 73 96 18; E-mail: [email protected]

Nistiriuc Alexandru, PhD in Geography - Climatology, Geography and Ecology
Phone: (+ 373) 22 73 96 18

Senior scientific researchers:

Gămureac Ana, PhD in Geography - Climatology, Meteorology, Agro-climatology, Geography and Ecology.
Phone: (+373) 22 73 96 18;

Mleavaia Galina, PhD in Geonomics - Climatology, Meteorology, Agro-climatology and Geography
Phone: (+373) 22 73 96 18;

Scientific researchers:

Alcaz Adelina – Meteorology and Climatology
Phone: (+ 373 22) 73 96 18; [email protected]

Crivova Olga – Informatics and Geography
Phone: (+ 373 22) 73 96 18; E-mail: [email protected]

Rusu Valentina – Geography and Meteorology
Phone: (+ 373 22) 73 96 18

Ţurcanu Viorica – Meteorology and Climatology
Phone: (+ 373 22) 73 96 18;

PhD students:

Alcaz Adelina
Crivova Olga
ȚurcanuViorica

Fundamental results of research:

1. Cartographic materials :

Scientific thematic atlas “Resursele climatice ale Republicii Moldova” (Climatic Resources of the Republic of Moldova).

   

Climatic and agro-climatic maps in the Atlas “Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova pentru clasele VIII-IX” (Physical and Human Geography of Republic of Moldova for the VIII-IXth Grades).

2. Elaborated indexes:

Coefficient of Nedealcov-Rapcea (CNR) of climate’s pretability for grapes’ quality.

Index of Pluviometric Excesses (Ip) for evaluation of the degree of severity for maximum diurnal precipitations.

Dry Periods Index (Izu) – an indicator of dry days during the period of growth and development of agricultural plants (May-August).

3. Implementation - 16 implementations and 3 recommendations in agricultural practice

4. Training of specialists (PhD Theses)

 1. Gămureac Ana - Influence of regional climate changes on the productivity of autumn wheat, Chișinău, 2014;
 2. Sîrbu Rodica - Agrometeorological conditions’ influence on the grapes  productivity on Republic of Moldova’s territory, Chișinău, 2015;
 3. Cojocari Rodica - The influence of agrometeorological conditions on sunflower’s productivity, Chișinău, 2016;
 4. Mleavaia Galina - Spatio-temporal characteristics of wind regime on the Republic of Moldova’s territory, Chișinău, 2016;
 5. Domenco Rodion - Excessive precipitations dynamics on the Republic of Moldova’s territory during 1960-2015, Chișinău, 2016.

5. Publications

Monographs (by one author):

 1. NEDEALCOV, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Tipografia”Alina Scorohodova” 2012, Chişinău, 306 p. ISBN 978-9975-4284-8-4.

Collective monographs:

 1. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RAPCEA, M. Evaluarea condiţiilor de iernare şi amplasarea culturilor sâmburoase termofile în Republica Moldova (sfaturi pentru fermieri).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2002. 45 p. ISBN 9975-62-123-6.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RAPCEA, M.  Modificările regimului termic şi condiţiile de iernare a culturilor pomicole termofile. Chişinău: Tipografia AŞM, 2005. 124 p. ISBN 9975-62-123-6.
 3. DYAKOV, O.; ZAKORCHEVNAYA N.; MOROZOV V.; (Ucraina), DRUMEA D.; NEDEALCOV M.; TELEUTA A.; (R.Moldova). Ph.D. MARIAN Tudor, Ph.D. MIHAI Doroftei, Ph.D.(Romania), CSABA Vaszko (Ungaria) Vulnerability of the Danube Delta to climate change.  Editura „Text 2012” Galaţi, Romania, 2012, 45p.
 4. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V.; CHIRICĂ L., COJOCARI, R.; SÎRBU, R.; COICEANU, A. RUSU, V.  Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 2013. 76 p. ISBN 978-9975-67-894-0.
 5. RAPCEA M., NEDEALCOV M. Fundamentarea dezvoltăriii durabile a viticulturii în dependență de climă. Tipografia AȘM. Chișinău, 2014. 212p. ISBN 978-9975-62-378-0.

Contributions in monographs:

 1. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU V. Capitolul 1.3. Clima În monografia: Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova). Ch. Tipografia „Bons Offices”, 2012, pp.14-19. ISBN 978-9975-80-633-6.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., BOBOC, N., MELNICIUC, O., RĂILEANU, V. Cap.1, Evaluarea spaţio-temporală a factorilor climatici de risc. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău: Tipografia AŞM, 2008. p.14-41. ISBN 978-9975-62-231-8.
 3. CONSTANTINOV, T.,  NEDEALCOV, M. Cap.2, Evaluarea fenomenelor climatice nefavorabile. Hazardurile naturale regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009.  p.58-66. ISBN 978-9975-106-15-3.
 4. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., RĂILEANU, V. Cap.3, Diferenţierea teritoriului după gradul de risc climatic. Hazardurile naturale  regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009. p.70-98. ISBN 978-9975-106-15-3.
 5. CONSTANTINOV, T., SÎRODOEV, Gh., NEDEALCOV, M., MIŢUL, E., SÎRODOEV, I. Cap.4, Metodica şi evaluarea complexă a riscurilor geomorfologice şi climatice. Hazardurile naturale regionale. Chişinău: Tipografia Elena, 2009. p.102-105. ISBN 978-9975-106-15-3.
 6. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Clima. Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2009. p. 27-35. ISBN 978-9975-9520-0-2.
 7. CONSTANTINOV, T., COŞCODAN, M., BOIAN, I., NEDEALCOV, M. Cap.4, Resursele climatice. Resursele naturale. Colecţia „Mediul Geografic în Republica Moldova”.  Chişinău: Ştiinţa, 2006. p. 60-78. ISBN 978-9975-67-600-7.
 8. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova).  Red. şt. Boboc N. Autori coordonatori: BEGU, A.; DAVID, A.; LIOGCHII, N.; URSU, A.; BOBOC, N.; BREGA, V.; NEDEALCOV, M.; STEGĂRESCU, V.; TĂRÎŢĂ, A. Ch.: Bons Offices, 2012. 260 p.
 9. NEDEALCOV, M. Capitolul I Condițiile actuale climaterice pe teritoriul Republicii Moldova-factor important în asigurarea potențialului adaptiv al plantelor și eficacității microelementelorîn monografia: Microelementele în componentele biosferei și aplicarea lor în agricultu.ră și medicină. Pontos. Chișinău. 2016, p.11-27. ISBN 978-9975-51-724-9.

Tutorials, methodological rationale:

 1. NEDEALCOV, M. Meteorologie şi climatologie. (pentru uzul studenţilor). Biotehdesign, Chişinău, 2012. 139 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 2. NEDEALCOV, M.; COJOCARI, R. Meteorologie aplicată.(Activităţi practice) Biotehdesign, Chişinău, 2012. 80 p. ISBN 978-9975-4366-9-4.
 3. CHIRICĂ L., NEDEALCOV, M., DUDNICENCO T., Managmentul mediului (suport didactic). CER USM, Chișinău, 2014. 340p. ISBN 978-9975-71-549-2.
 4. COŞCODAN M., NEDEALCOV, M. Meteorologie şi climatologie. (manual). CEP USM, 2015. 215 p. ISBN 978-9975-71-629-1.

List  of scientific articles published in national speciality journals:

B category  journals:

 1. CONSTANTINOV, T., DARADUR, M., NEDEALCOV, M., RĂILEANU, V., COJOCARI, R. Studii agroclimatice în Republica Moldova: realizări şi perspective. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr.1(290). Chişinău: Tipografia AŞM, 2003. p.117-123. ISSN 0568-5192.
 2. CONSTANTINOV, T., RĂILEANU, V., DARADUR, M., NEDEALCOV, M. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în evaluarea potenţialului agroclimatic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr.1(292). Chişinău: Tipografia AŞM, p. 63-70. Chişinău:  Tipografia AŞM, 2004. ISSN 0568-5192.
 3. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., DARADUR, M., RĂILEANU, V. Unele aspecte în modificarea regimului termic pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (299). Chişinău: Tipografia AŞM, 2006. p. 161-165. ISSN 1857-064X.  
 4. CONSTANTINOV, T., SÎRODOEV, Gh., NEDEALCOV, M., Mironov, I. Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (299). Chişinău: Tipografia AŞM, 2006. p. 155-161. ISSN 1857-064X.  
 5. NEDEALCOV, M. Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 2 (308). Chişinău: Tipografia AŞM, 2009. p. 132-136. ISSN 1857-064X.  
 6. NEDEALCOV, M. Fundamente teoretice privind standardizarea indicilor agroclimatici. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 3 (309). Chişinău: Tipografia AŞM, 2009, p. 157-161. ISSN 1857-064X.  
 7. NEDEALCOV, M. Aspecte metodologice în evaluarea posibilelor schimbări a regimului termic de pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (310).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2010. p. 143-149. ISSN 1857-064X.  
 8. БОБОК, Н., КОНСТАНТИНОВА, Т., МЕЛЬНИЧУК, О., НЕДЯЛКОВА, М. Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала ландшафта, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 3 (303).  Chişinău: Tipografia AŞM, 2010. p. 128-138. ISSN 1857-064X.
 9. NEDEALCOV, M., SIRBU R. Evaluarea condițiilor agrometeorologice de formare a productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013.p.161-166. ISSN 1857-064X.
 10. NEDEALCOV, M., Coiceanu A. Regimul pluviometric și calitatea grîului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013.p.149-155. ISSN 1857-064X.
 11. OVERCENCO A., NEDEALCOV, M., Puţuntică a. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece a anului- ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei R.Moldova Buletinul AŞM. Nr. 3(324) 2014.p.173-183. ISSN 1857-064X.

C category journals:

 1. Cazac, V., DARADUR, M., NEDEALCOV, M. Clima actuală în Republica Moldova şi tendinţele ei de schimbare (Temperatura aerului). Mediul Ambiant. Nr. 4 (22). Chişinău: P.P. Mediul Ambiant,  2005. p. 39-41. ISSN 1810-9551.
 2. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Estimarea rolului stratului de zăpadă şi a adîncimii maxime a solului îngheţat în iernarea culturilor multianuale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM,  2005. p. 454-457. ISSN 1811-2617.
 3. COŞCODAN, M., NEDEALCOV, M., DARADUR, M. Schimbările de climă posibile şi regimul temperaturilor extreme din perioada rece a anului pe teritoriul Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM,  2005.  p. 446-449. ISSN 1811-2617.
 4. CONSTANTINOV, T., COŞCODAN, M., NEDEALCOV, M., COJOCARI, R., Mleavaia, G. Evaluarea condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii floarei-soarelui. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM, 2006. p. 356-360. ISSN 1811-2617.
 5. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M., COŞCODAN, M., DARADUR, M., Mleavaia, G., COJOCARI, R. Tendinţa de schimbare a resurselor energetice eoliene pe teritoriul Republicii Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe chim.-biol.”. Chişinău: CEP USM, 2006. p. 361-364. ISSN 1811-2617.
 6. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie. Revista Akademos. Chişinău: CEP USM, 2010. p. 92-95. ISSN 1857-0461.
 7. NEDEALCOV, M. Pretabilitatea climei şi agricultura. Akademos Nr. 4(23), 2011, p.78-83.
 8. NEDEALCOV, M. Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observațiilor instrumentale. Akademos Nr. 4(27), Chișinău, 2012 p.88-94. ISSN 1857-0461.
 9. NEDEALCOV, M., CASTRAVEŢ T., Adamenko T. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG. Akademos, nr. 3 (34), Chișinău, 2014. p.110-113. ISSN 1857-0461.
 10. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra productivităţii unor culturi cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Akademos, nr. 2 (33) Chișinău, 2014, p.62-65. ISSN 1857-0461.
 11. NEDEALCOV, M., SIRBU R. Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie. Akademos Nr.1., Chișinău, 2015 p.89-91. ISSN 1857-0461.
 12. NEDEALCOV, M., RĂILEANU V. Estimarea secetelor in Moldova prin intermediul indicilor standardizați SPI și SPEI . Akademos Nr.3., Chișinău, 2015 p.46-50. ISSN 1857-0461.
 13. NEDEALCOV, M., Estimări recente privind schimbările climatice regionale. Noosfera.Nr.17, 2016, p.204-210.ISSN 1857-3517.
 14. MANGUL, I., NEDEALCOVA, M., COMAROVA, Z. Weather forecast management to decrase the pesticide load for ecosystems in Moldova. Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment 2008. p. 447- 452. 
 15. NEDEALCOV, M., Theoretical aspects in climate’s aridity evaluation in Republic of Moldova’s territory
 16. NEDEALCOV, M. Climate Risks and Informational database : 2010-033 Conference on Water Observation and information system for decision support, Ohrid, Republic of Macedonia 
 17. NEDEALCOV, M., Constantinov, T,, MANGUL, I., COJOCARI, R., CRIVOVA, O. Various Calculation Indexes For Evaporability For Republic Of  Moldova’s Territory: 2010- 038 Conference on Water Observation and information system for decision support, Ohrid, Republic of Macedonia.
 18. CONSTANTINOV, T., NEDEALCOV, M. Evaluarea resurselor agroclimatice în contextul posibilităţilor de cultivare a noilor soiuri de viţă de vie. Revista Akademos. Chişinău: CEP USM, 2002. p. 92-95. ISSN 1857-0461.
 19. NEDEALCOV, M., Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici.
 20. NEDEALCOV, M. Pretabilitatea climei  şi agricultura.
 21. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; COJOCARI, R.; CRIVOVA, O. Republic of Moldova’s Zonation by Climatic Risk Level. International Scientific Conference on Water, Climate and Environment 28 May - 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia.
 22. NEDEALCOV, M.; Nedealcov, Z. Evaluation of Thermic Comfort Degree in Canicular Days, Record for Republic of Moldova’s Territory. International Scientific Conference on Water, Climate and Environment 28 May - 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia .
 23. DARADUR, M.; NEDEALCOV, M. Drought dynamics and climatic desertification in Moldova. Monitoring climate and climate change - 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology  (ECAC).
 24. NEDEALCOV, M., Methodological aspects on complex indexes us age in identification and estimation of climatic risks on the Republic of Moldova’s territory. ISSN 1843-5971 Volume: 6; Issue: 2; Start page: 69; Date: 2012.
 25. NEDEALCOV, M., RĂILEANU V., COCJOARI R., CRIVOVA O. REPUBLIC OF MOLDOVA’ S ZONATION BY CLIMATIC RISK LEVEL PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, VOL. 6, no. 1, 2012.
 26. NEDEALCOV, M. RAILEAN, V. COJOCARI, R. SIRBU, R. COICEANU, A. Climate risks assessment with GIS usage in Republic of Moldova, A XX-a ediţie a Simpozionul Internaţional Sisteme Informaţionale Geografice, cu tematica, S.I.G. în evaluarea vulnerabilitaţii şi riscului, Cluj-Napoca, România, 09 - 10 Noiembrie 2012, ISSN 1843-5920, ISSN online 1844-9840.
 27. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V, SIRBU, R, COJOCARI, R, COICEANU, A.; Methodical aspects in predicting climate vulnerability and risks, A XX-a ediţie a Simpozionul Internaţional Sisteme Informaţionale Geografice, cu tematica, S.I.G. în evaluarea vulnerabilitaţii şi riscului, Cluj-Napoca, România, 09 - 10 Noiembrie 2012, ISSN 1843-5920, ISSN online 1844-9840.
 28. NEDEALCOV, M., SÎRBU Rodica. Evaluarea condițiilor agrometeorologice de formare a productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013 .
 29. NEDEALCOV, M., et all. Climate Change and Food Security in Eastern Europe Scenario Report.
 30. NEDEALCOV, M., BOIAN I., SOFRONI V., PUŢUNTICĂ A., COJOCARI A. Rainfall excesses on the Republic of Moldova territory. Case Study. PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 31. NEDEALCOV, M., et all. Vulnerablity of the Danube Delta to Climate Change. Syntesis Report 2012, 50 p. .
 32. NEDEALCOV, M. Impactul schimbărilor climatice asupra productivităţii unor culturi cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Chișinău, Akademos, nr. 2 (33) 2014, p.62-65. ISSN 1857-0461. .
 33. NEDEALCOV, M., CASTRAVEŢ T., ADAMENKO T. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG. Chișinău, Akademos, nr. 3 (34), 2014 p.110-113. ISSN 1857-0461. .
 34. NEDEALCOV, M., COTOFANA A., BARANCIUC L. National climate vulnerability assessment: Moldova. Climate Forum East, Chişinău, 2014, 38p.
 35. NEDEALCOV, M.  Climate change and anomalies asociated in the Republic of Moldova. Volume 8, no.1/ 2014, p.59-68. ISSN 1843-5971.
 36. NEDEALCOV, M.  The Republic of Moldova territory’s vulnerability (exposure) to the manifestation of some climate risks Volume 7, no.2/ 2013, p.13-20.  ISSN 1843-5971.
 37. NEDEALCOV, M. The Impact of Weather and Climate Risks on Cereal Crops Productivity.
 38. OVERCENCO, A., NEDEALCOV, M., PUŢUNTICĂ A. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece a anului- ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei R.Moldova. Buletinul AŞM. Nr. 3(324) 2014.p.173-183. ISSN 1857-064X. 
 39. NEDEALCOV, Maria., RĂILEANU Valentin, SÎRBU Rodica, COJOCARI Rodica. The Use Of Standardized Indicators (SPI And SPEI) In Predicting Droughts Over The Republic Of Moldova Territory. Present Environment and Sustainable Development.Vol. 9 (nr. 2). Iaşi: Universitatea “Al. I. Cuza”, 2015. p. 149-157. ISSN 1223-5534.
 40. NEDEALCOV, M., SÎRBU Rodica. The Climate Change Impact On Grapevine Productivity Present Environment and Sustainable Development.Vol. 9 (nr. 2). Iaşi: Universitatea “Al. I. Cuza”, 2015. p.5-16. ISSN 1223-5534.
 41. JELEAPOV A., RAWAT M., VALENTIN V., NEDEALCOV, M., SENA D.R.Geographical Informational Systems and climate projections in the Republic of Moldova.
 42. NEDEALCOV M., DOMENCO R.,  SÎRBU R. The risk of excess rainfall over the Republic of Moldova territory.
 43. NEDEALCOV M. Criteria for climate and weather related risks identification over the of Moldova territory .
 44. DUCA Gh., HONG Xiao, NEDEALCOV M., IVANOV V., TARITA A. Dry periods impact on the surface water quality, p.5-20, V 11, nr.1 2017.
 45. DUCA Gh., HONG Xiao, NEDEALCOV M., Regional climatic changes and small river’s water quality in Republic of Moldova’s South (Danube river Basin), p.21-34, V 11, nr.1 2017. .

National and international projects:

 1. National project 11.817.08.04F. Development of scientific informational base for optimization of territorial organization in current conditions of environmental changes. Execution period – 2011-2014. 
  Head of the project: M. Nedealcov, dr. hab., assoc. prof.
 2. National project 15.817.02.15F „Spatial organization of teritorial systems under the influence of natural and anthropic factors”. Execution period – 2015-2018.
  Head of the project: M. Nedealcov, dr. hab., assoc. prof.
 3. National Ecologic Fund Project „Elaboration and publishing of Atlas „Climatic resources of  Republic of Moldova” Execution period –2012-2013.
  Head of the project: M. Nedealcov, dr. hab., assoc. prof.
 4. International project 06.31CRF. Study of influence of thermal and hydrodynamic regime of Black Sea’ basin on climatic changes from Republic of Moldova’ territory. Execution period – 2006-2007.
  Head of the project – dr. M. Nedealcov.
 5. International project „Strengthening International Cooperation on climate change research” SINCERE, project ID 776609. Project Call:  H2020-SC5-2017-OneStageB. Programme: H2020. Execution period – 2018-2019.
  Head of the project – PhD candidate. O. Crivova.
 6. National project Participation in elaboration of climatic maps for Republic of Moldova, for normative document CNaR (Construction Norms & Regulations) 2.01.01-82 «Construction climatology and geophysics». Execution period – 2016-2018.
  Head of the project – dr. V. Răileanu.

National experts in realization of:  „Support for the Implementation of the National Biosafety Framework for Republic of  Moldova” Capacity needs for Biosafety Monitoring, Inspection and Control (2003 – 2004); UNCCD Proposal from the Secretariat of the UNCCD for the institutional support to the Republic of Moldova in the implementation of the Convention ( 2010); Climate change proofing the Danube Delta through sustainable land and water management”, funded through Cross border cooperation program of EU, implementation agency WWF, Romania (2011- 2013); „Climate Forum East”, Funded by EU in the frame of the Eastern Partnership, Implementation Agency - Red Cross, Austria (2013 – 2014); „Integrated Drought Management Program, Central Eastern Europe”; Global Water Partnership (2013 – 2014).

 

  Last updated:  16.12.2017 18:16

Visitor Statistics

 • Today:24
 • Week:4,970
 • Month:24
 • Total:56,660