Teze susţinute


Nr. d/oNumele, prenumele
doctorandului
Numele, prenumele
conducătorului
Tema tezeiAnul conferirii
gradului
1Begu Adam Studiul ecobioindicatiei in Republica Moldova si implementarea ei in monitoringul calitatii mediului2010-10-06
2Braşoveanu Valeriu Begu Adam
Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul reţelei de monitoring forestier2014-10-09
3Bulimaga Constantin Aspectele ecologice si chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor2010-03-18
4Capitalciuc Marina Seleniul in apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova2008-10-23
5Chiriac Natalia Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate2007-09-20
6Chirică Lazăr Limanele Mării Negre în ultimii 20 mii ani1994-02-24
7Codreanu Igor Cocîrţă Petru
Zăvoianu Ion
Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX2005-09-21
8Cojocari Rodica Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui2017-02-23
9Corobov Roman Modelele statistice şi tehnologiile computaţionale de evaluare a resurselor agroclimaterice şi diagnostică a stării semănăturilor prin teledetecţie1998-02-26
10Curcubăt Stela Ursu Andrei
Evoluția interpretarii cartografice a învelișului de sol și utilizării practice a informației pedologice 2015-10-07
11Domenco Rodion Nedealcov Maria

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015

2017-05-31
12Gămureac Ana Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grîului de toamnă2014-05-29
13Kapuş Dumitru Organizarea agrolandşaftelor în condiţii de relief fragmentat şi eroziune acvatică intensivă a solurilor din Republica Moldova1994-06-30
14Kişliariuk Victor Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior2006-06-27
15Kolomieţ Irina Influenţa substanţelor organice luminofore asupra competiţiei între componentele fitocenozelor în condiţiile stresului indus de radiaţiile ultraviolete (în agrocenozei Zea mays L.)2007-01-18
16Lungu Argentin Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale2008-09-18
17Mangul Ilie Regimul de umezire a solului în Moldova şi evaluarea asigurării culturilor de câmp cu umezeală (grâu de toamnă şi porumb)1999-10-21
18Mihailescu Constantin Evoluţia mediului geografic al zonei de stepă din nord-vestul Mării Negre şi ritmicitatea manifestării calamităţilor naturale pe parcursul ultimelor milenii1998-02-26
19Mironov Ion Evoluţia valorificării resurselor naturale şi modificările în mediul geografic în Republica Moldova2000-12-21
20Mleavaia Galina Пространственно-временная характеристика ветрового режима на территории Республики Молдова/ Caracteristica spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova2017-02-16
21Nedealcov Maria Constantinov Tatiana
Fundamente teoretico-practice de estimare a potentialului agroclimatic in conditiile schimbarii globale a climei2011-05-12
22Nedealcov Maria Condiţiile agroclimaterice ce caracterizează iernarea sâmburoaselor în Republica Moldova2000-12-21
23Niculiţă Gheorghi Poluarea ecosistemului urban Tiraspol şi modalităţi de reducere a ei2016-10-06
24Overcenco Ala Временные закономерности распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период года (Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului)2014-02-13
25Overcenco Aureliu Elaborarea sistemelor informaţionale pedologice în scopul evaluării şi protejării resurselor de sol2002-11-21
26Potop Vera Caracterizarea climatică a secetelor în Republica Moldova2002-11-21
27Puţuntică Anatolie Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova2009-02-26
28Sainsus Valeriu Migraţiile populaţiei rurale a Republicii Moldova (Aspecte economico- geografice)2003-06-19
29Sîrbu Rodica Nedealcov Maria
Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova2015-04-09
30Zencenco Polina Bazele metodice de calcul şi aprecierea resurselor locale de apă de la suprafaţa din Moldova şi starea lor actuală1994-02-24

Statistici vizitatori

  • Astăzi:100
  • Săptămână:36,854
  • Lună:44,240
  • Total:127,448