Cercetare ştiinţifică

Accesări:2,215Vizitatori unici:1,124

Temele instituţionale:

  • Proiectul 11.817.08.04F “Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului” cu 4 etape. Conducător ştiinţific - dr. hab. Maria Nedealcov.
  • Proiectul 11.817.08.05A “Studiul impactului factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului  resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative” cu 5 etape. Conducător ştiinţific  – membru cor. AŞM Ion Dediu.

În cadrul Programului de Stat: „Cercetări ştiinţifice şi de management al calităţii apelor”:

  • Proiectul 11.832.08.10A „Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut”. Conducător şt., dr. Bejan Iu.
  • Proiectul 11.832.08.08A “Rolul afluenţilor asupra formării calităţii apelor fluviului Nistru şi studiul calităţii apei izvoarelor/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigare”. Compartimentul „Izvoarele din bazinul Nistrului–ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare”.
  • PROIECT cu Agenţia pentru dezvoltare regională a Republicii Moldova, Institutul naţional de cercetări şi proiectări în domeniul amenajării teritoriul, urbanismului şi arhitecturii URBANPROIECT “Aspectele ecologice ale condiţiilor naturale şi ale resurselor Republicii Moldova, influenţa antropogena asupra componentelor principale ale mediului înconjurător”. Pentru Planul amenajării teritoriului naţional.

 

  Actualizat  05.09.2014 14:24

Statistici vizitatori

  • Astăzi:65
  • Săptămână:36,819
  • Lună:44,205
  • Total:127,413