Laboratorul Climatologie şi Riscuri de Mediu

Accesări:3,128Vizitatori unici:1,007

Șef de laborator: Maria Nedealcov, dr. hab. în geografie, conf. cerc.

 

Tel: (+ 373 22) 72 17 16; (+ 373) 69396249;

E-mail: marianedealcov@yahoo.com

 

 

Direcții de cercetare:

• argumentarea științifică a evaluării complexe a componentei climatice a landșafturilor;

• schimbarea climei regionale ca consecință a schimbărilor globale ale climei;

• impactul schimbărilor de climă asupra creșterii și dezvoltării culturilor agricole;

• elaborarea criteriilor de identificare și evaluare a factorilor climatici de risc;

• estimarea potențialului agroclimatic prin intermediul Sistemelor Informaționale Geografice;

• elaborarea și editarea atlaselor științifice cu caracter tematic.

 

Metode de cercetare:

• metode de interpolare spațială (Spline, Minimum Curvature, Radial Basic, Kriging, etc.)

• modelarea spațială prin intermediul tehnologiilor SIG

• metode deterministe și stocastice în analiza seriilor de timp

• modelarea fizică și matematică

• analiza statistică

 

Rezultatele de bază ale cercetărilor

 

- Elaborări:

Primul Atlas științifico-tematic Resursele climatice ale Republicii Moldova.

Coeficientul Nedealcov-Rapcea (CNR) de pretabilitate a climei pentru calitatea strugurilor.

Indicele Exceselor Pluviomterice (Ip) de evaluare a gradului de periculozitate a precipitațiilor maxim diurne.

Indicele Perioadelor uscate (Izu) – indicator al zilelor uscate în perioada (mai-august) creșterii și dezvoltării culturilor agricole.

 

Implementări (2014):

 

 

Denumirea lucrărilor

Executantul (laboratorul, secția) Conducătorul (gradul științific, numele, prenumele)

Locul implementării (întreprinderea, organizația)

Volumul implementării, efectul economic (social) preconizat sau real

Prin ce act/document se confirmă faptul implementării (contract, proces-verbal, acord de colaborare etc.)

 

Înghețurile tîrzii de primăvară și timpurii de toamnă (2 harți)

Agroinvest Company

Efect social

Act de implementare

 

Suma temperaturilor active (hartă)

Agroparc Management

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a maturării depline a boabelor la cultura viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a înfloririi în masă a viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a dezmuguritului viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Efect social

Act de implementare

Efect socialAct de implementare Repartiția spațială a circuitului sevei viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a precipitațiilor atmosferice din anotimpul de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)Consoliterra SRL

Repartiția spațială a precipitațiilor atmosferice anuale pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Consoliterra SRL

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a precipitațiilor atmosferice din anotimpul de vară pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Consoliterra SRL

Efect social

Act de implementare

Repartiția spațială a precipitațiilor atmosferice din anotimpul de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova (hartă)

Consoliterra SRL

Efect social

Act de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea cadrelor

 

 1. NEDEALCOV Maria – dr.hab.în șt.geografice, specialitatea 11.00.09-meteorologie, climatologie, agrometeorologie (2011)

Titlul tezei Fundamente teoretico-practice de estimare a potentialului agroclimatic in conditiile schimbarii globale a climei

 1. Gămureac Ana - dr.în șt.geografice, specialitatea 153.05-meteorologie, climatologie, agrometeorologie (2014)

Titlul tezei Influența modificărilor climei regionale asupra productivității grîului de toamnă

 1. SÎRBU Rodica - dr.în șt.geografice, specialitatea 153.05-meteorologie, climatologie, agrometeorologie (2015)

Titlul tezei Variabilitatea în timp și spațiu a condițiilor agrometeorologice de formare a productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova

 

Publicațiile principale:

 1. Rapcea M., Nedealcov M. Fundamentarea dezvoltăriii durabile a viticulturii în dependență de climă. Chișinău: 2014, Tipografia AȘM. 212p. ISBN 978-9975-62-378-0.

 2. Chirică L., Nedealcov, M., Dudnicenco T., Managmentul mediului (suport didactic). CER USM, Chișinău, 2014. 340 p.

 3. Nedealcov, M., Railean, V.; Chirică L., Cojocari, R.; Sîrbu, R.; Coiceanu, A. Rusu, V. Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Chișinău, 2013. Editura „Știința”. 80 p.

 4. Nedealcov, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Tipografia”Alina Scorohodova” 2012, Chișinău, 306 p.

 5. Nedealcov, M. Meteorologie și climatologie. (pentru uzul studenților). Chișinău, 2012, 139 p.

 6. Nedealcov, M.;Cojocari, R. Meteorologie aplicată.(Activități practice) Chișinău, 2012. 80 p.

 

Publicațiile recente:

 

 1. Nedealcov M., Sîrbu R. Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie. Akademos Nr.1., p.89-91, 2015.

 2. Cojocari R. Condițiile de formare a recoltei culturii de floarea soarelui în contextul schimbărilor climatice. Materialele conferinței internaționale Mediul și schimbarea climei: de la viziune la acțiune. Chișinău, p.40-43, 2015.

 3. Nedealcov M. Climate Change and anomalies in the Republic of Moldova. Analele universității „Al.I.Cuza”, Iași,V.8.nr.1.p.45-49, 2014.

 4. Gămureac Ana. Impactul temperaturilor critice din perioada activă de vegetație a grîului de toamnă. Mediul Ambiant. 5 (71), Chișinău p. 39-44, 2014.

 5. Nedealcov Maria, Castraveț Tudor, Adamenko Tatiana, Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG, Chișinău, Akademos, nr. 3 (34), 2014 p.110-113. ISSN 1857-0461.

 

Diseminarea rezultatelor obținute la forurile științifice recente

2011

Climate Change and Food Security in Eastern Europe” 25-26 May, Kiev, Ukraine.

2011

International Symposium “Geographic Information Systems”, 4-5 October, Chisinau, Republic of Moldova

2012

Regional Conference, Climate Change – Challenges in South East Europe, 5-7 September, Bucuresti, Romania.

2012

Regional Conference, Integrated Drought Management Program in Central and Eastern Europe 7-9 October, Bratislava, Slovakia.

2012

Danube Climate Adaptation Workshop. 18-21 March, Munich, Germany.

2012

International Seminar „Dimitrie Cantemir” 4-5 October, Iasi, Romania.

2012

Regional Conference, Integrated Drought Management Program in Central and Eastern Europe 7-9 October, Bratislava, Slovakia.

2013

International Seminar „Dimitrie Cantemir” 4-5 October, Iasi, Romania.

2013

International Symposium „East Climate”, 6-10 June, Batumi, Georgia.

2013

Regional Conference, Integrated Drought Management Program in Central and Eastern Europe 12-14 October, Hondrusa Harme, Slovakia.

2014

Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 5-6 June, Iași, România.

2014

Scientific Conference Present Environment and Sustainable Development, 22-23 May, Chișinău, Republic of Moldova.

2014

Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe Second Workshop (Global Water Partnership Central and Eastern Europe), 8-9 April, Ljubljana, Slovenia.

2014

Regional Conference "Responding to Climate Change in Eastern Partnership Countries", 26-27 March, Tbilisi, Georgia.

2014

Climate Forum East CfE Brussels EU study visit 12-14 May, Brussels, Belgium.

2014

Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe, 6-7 October, Budapesta, Hungary.

2014

Regional Conference "Responding to Climate Change in Eastern Partnership Countries" 9-11 October, Minsk, Belarus.

2015

Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe Workshop, 22 April, Bucharest, Romania.

2015

Conferința internațională Mediul și schimbarea climei: de la viziune la acțiune, 5-6 iunie, Chișinău, Republica Moldova

2015

Simpozionul Internațional Mediul actual și dezvoltarea durabilă, 6-7 iunie Iași, Romania.

2015

V Report IPCC to Climate Change. Europe, 22 September, Moscow, Russia.

 

 

Specialiștii angajați și domeniile de activitate:

 

Șef de laborator:

Nedealcov Maria dr. hab. în geografie, conf. cerc. - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie, geografia turismului.

 

Cercetători științifici coordonatori:

Răileanu Valentin, dr. în șt. fiz.-matematice - geoinformatică, cartografie, climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.

Nistiriuc Alexandru dr. în geografie- climatologie, geografie, ecologie.

 

Cercetători științifici:

Gămureac Ana dr. în geografie - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.

Sîrbu Rodica dr. în geografie - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.

Cojocari Rodica - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie, ecologie.

Mleavaia Galina - climatologie, meteorologie, agroclimatologie, geografie.

Crivova Olga – informatica, geografie

Rusu Valentina- geografie, meteorologie.

 

Doctoranzi:

Alcaz Adelina

Țurcanu Viorica

Covali Sergiu

 

  Actualizat  17.09.2015 14:15

Statistici vizitatori

 • Astăzi:618
 • Săptămână:3,844
 • Lună:12,842
 • Total:147,177