ANUNȚ: MECC anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director al Institutului de Ecologie și Geografie

 

2020-06-26Accesări:200Vizitatori unici:118

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director al Institutului de Ecologie și Geografie

   La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova care:

 • dețin titlul științific de doctor în științe, deținerea titlului de doctor habilitat va constitui un avantaj;
 • care au o vechime în muncă de cel puțin cinci ani în activitate didactică, în activitate de cercetare ori de management;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunosc limba română, precum și o limbă de circulație internațională (nivel B1);
 • nu au antecedente penale nestinse;
 • sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic).

   Candidații pentru ocuparea funcției de director al Institutului de Ecologie și Geografie depun actele pentru participare personal sau prin reprezentant în Secția managementul documentelor, biroul nr.330, prin e-mail (angela.bostan@mecc.gov.md), în termen de 30 zile lucrătoare din ziua publicării anunțului.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs (Anexa nr.1) la Regulamentul de concurs, aprobat prin ordinul MECC nr.609 din 14.05.2018;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Curriculum Vitae de model Euro Pass;
 4. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 5. Copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul/titlul științific autentificate;
 6. Copia autentificată a carnetului de muncă /copia certificatelor ce confirmă vechimea în muncă;
 7. Certificatul de cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției.
 9. Cuprinsul dosarului depus cu paginile numerotate, în 1 exemplar.

     Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG la adresa indicată în anunț.

     În cazul expedierii actelor în format electronic, candidatul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului. 

   Actele vor fi depuse la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir.330, până la data de  01 august 2020, ora 16.00.      Anexă la ordin

 Telefoane de contact: 0 22 233 564, 022 232 762

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  13-07-2020 11:33:16


Statistici vizitatori

 • Astăzi:413
 • Săptămână:4,234
 • Lună:2,085
 • Total:177,327