Galina MÎNDRU - susținerea tezei de doctor

 

2019-04-16Accesări:277Vizitatori unici:179

AVIZ

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR”

Școala doctorală științe geonomice anunță susținerea tezei de doctorat cu titlul: „Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale”, elaborată de studenta-doctorandă Galina MÎNDRU la programul de doctorat 166.02 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, domeniul științific: Științe ale naturi.

Conducător de doctorat, mem. cor., dr. hab. în geografie, prof. univ. Maria NEDEALCOV

Data susținerii: 16 mai 2019, ora 14.00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Sala polivalentă, sos. Hîncești, 55/4

Comisia de doctorat:

Andrei Ursu, dr. hab. în biologie, prof. univ., acad. - președinte

Ilie BOIAN, dr. în științe agricole, conf. univ. - - referent

Boris BOINCEAN, dr. hab. în științe agricole, prof. univ. - referent

Liviu APOSTOL, dr. în științe geografice, prof. univ., România - referent

Maria NEDEALCOV, dr. hab. în geografie, prof. univ. mem. cor. - membru

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) și pe pagina web a ANACEC (http://.anacip.md)

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  16-04-2019 11:08:20


Statistici vizitatori

  • Astăzi:75
  • Săptămână:2,847
  • Lună:2,499
  • Total:42,290