Dr. NICOLAE BOBOC LA A 80-a ANIVERSARE

 

2017-06-25Accesări:413Vizitatori unici:222

Multstimate dle dr., conf. univ. Nicolae Boboc

 

Cu ocazia frumoasei vârste de 80 ani colectivul Institutului de Ecologie și Geografie Vă aduce cele mai sincere și călduroase felicitări, urări de sănătate și prosperitate pe mulți ani înainte.

Calea vieții Dvs. a început la 27 iunie 1937 din s. Chioselia Mare, plasa Baimaclia, județul Cahul, România, amplasat la Latitudinea: 46.0999984741210938, Longitudinea: 28.4902782440185547 și Altitudinea: 89 m.

Capacități majore ați demonstrat atunci când ați ales una din cele mai interesante profesii - cercetător științific în domeniul geografiei. Realizările și-au găsit reflectare în teza de doctor în științe geografie la specialitatea geomorfologie și paleogeografie, susținută în 1971 la Institutul de Geografie din Moscova. V-ați afirmat ca un bun conferențiar, fiindu-Vă conferit în 1974 titlul de conferențiar universitar, șef de catedră, decan la Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol și prin cursurile de geomorfologie, geografie fizică regională, toponimie, metodologia geografiei, ținute studenților, ce includ elementele de importanță în sistemul disciplinelor geografice.

Importante pentru procesul didactic sunt Manualele „Geomorfologie” (Manual pentru învățământul universitar, Chișinău: Lumina, 1994, 248 p.); „Geografia fizică generală” (Manual pentru clasa a X-a de liceu, Chișinău: Știința, 1998, 261 p.); „Geografia fizică a continentelor și oceanelor” (Manual pentru clasa a VI-a, Chișinău: Editura Arc, 2002, 148 p.); „Geografia fizică a Republicii Moldova” (Manual pentru clasa a VIII-a, Chișinău: Știința, 2008, 130 p., ediția a doua revăzută, 2013), „Физическая география Республики Молдова” (Учебник для VIII-го класса, Кишинэу: Штиинца, 2008, 130 c, 2013.); DICȚIONAR GEOMORFOLOGIC cu termeni corespondenți în limbile engleză, franceză și rusă (Iași: Ed. Universității „Al. I. Cuza”, 2009, 825 p.).

O contribuție substanțială o aveți în calitate de coautor la elaborarea în a. 2009 a Enciclopediei Moldovei prin materialele: Apele, Republicii Moldova (p. 36-42), Regionarea fizico-geografică [a teritoriului Republicii Moldova] (p. 86-89), Relieful [teritoriului Republicii Moldova] (p. 6-11), Peisajele geografice (p. 85-86) și a monografiei „Peisajul Cultural Orheiul Vechi”.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost editate în peste 220 de publicații atât în ediții internaționale (Analele Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, Secțiunea Geografie, Analele Universității „Al. I. Cuza”, Iași, Secțiunea Geografie), cât și naționale, care includ aspectele privind relieful și caracterizarea geologică și hidrogeologică a complexului istorico-natural „Orheiul Vechi”; evoluția peisajelor silvice pe teritoriul Republicii Moldova; potențialul turistic și recreativ al reliefului Republicii Moldova; Rezervația peisagistică Țipova; Resursele apelor de suprafață; analiza spațială a componentei pedologice a peisajului din Regiunea Codrii Bâcului folosind metode statistice în SIG; aprecierea gradului de modificare antropică a peisajelor geografice din Republica Moldova, etc.

Perseverența Dvs. Va ajutat și în perioada suplinirii funcției de șef al Laboratorului Landșaftologie.

La toate etapele vieții ați dat dovadă de profesionalism, inițiativă și principialitate în rezolvarea atât a problemelor curente cât și a celor de strategie.

Apreciind mult bunăvoința și omenia ce Vă caracterizează, noi Vă dorim mulți ani înainte, sănătate și frumoase realizări.

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  25-06-2017 13:22:50


Statistici vizitatori

  • Astăzi:973
  • Săptămână:3,474
  • Lună:7,068
  • Total:7,068