SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR

 

2017-02-21Accesări:270Vizitatori unici:140

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent: Domenco Rodion

Conducător: Nedealcov Maria, dr. hab. în științe geografice, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 12 153.05 - 05

Susținerea va avea loc in ședința Consiliului științific specializat D 12 153.05 - 05 cu componența:

Componența Consiliului științific specializat:
SOFRONI Valentin, președinte, doctor habilitat în științe geografice, profesor universitar.
BEJAN Iurii, secretar științific, doctor în științe geografice, conferențiar cercetător.
MELNICIUC Orest, doctor habilitat în științe geografice, conferențiar universitar.
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător.
COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar.
BOIAN Ilie, doctor în științe agricole, conferențiar universitar.

Referenți oficiali:
APOSTOL Liviu, doctor în științe geografice, profesor universitar (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România).
PUȚUNTICĂ Anatol, doctor în științe geografice, conferențiar universitar.

Tema tezei: „Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015”

Specialitatea: 153.05 meteorologie, climatologie și agrometeorologie

Data: 22 martie 2017, ora: 11:30

Local: Chișinău, str. Academiei, 1, sala 352

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului
1.    Domenco R. Repartiția precipitațiilor maxime lunare pe teritoriul Republicii Moldova. În: Mediul Ambiant nr. 5 (83), Chișinău, 2016. p. 23-28.
2.    Domenco R. Variabilitatea temporală a precipitațiilor maxime lunare pe teritoriul Republicii Moldova. În: Mediul Ambiant nr. 5-6, Chișinău, 2016 (certificatul de acceptare se anexează).
3.    Domenco R. Intensitatea și frecvența precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova. Materialele Conferinței Ştiințifice cu participare Internațională „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Chișinău, 2016. p. 234-238. ISBN 978-9975-933-85-8 .
4.    Domenco R. Unele aspecte privind modelarea spațială a precipitațiilor maxime diurne. Materialele Conferinței Ştiințifice cu participare Internațională „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Chișinău, 2016. p. 238-244. ISBN 978-9975-933-85-8 .
5.    Domenco R. Variabilitatea temporală a cantităților maxime absolute de precipitații căzute în 24 de ore la stația meteorologică Chișinău. Culegere de materiale „Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”, Chișinău, 14-15 septembrie 2016. p. 641-646. ISBN 978-9975-9611-3-4 .
6.    Domenco R. Caracteristici ale cantității de precipitații maxime diurne în Republica Moldova. Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, Chișinău, 2016. p. 147-151. ISBN 978-9975-108-02-7
7.    Domenco R. Riscurile pluviale din sezonul cald pe teritoriul Republicii Moldova. Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, Chișinău, 2016. p. 126-129. ISBN 978-9975-108-02-7 .

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată
Scopul lucrării constă în estimarea spațio-temporală a precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova, ținând cont de schimbările climei regionale. Totdată, sunt analizate particularitățile regionale de manifestare a precipitațiilor excedentare și intensitatea de manifestare a precipitațiilor maxime anuale, lunare, diurne.

Conținutul de bază al tezei
Pentru prima dată are loc realizarea unui studiu complex privind specificul regional de manifestare a precipitațiilor excedentare și evidențiate tendințele de manifestare a precipitațiilor maxime anuale, maxime lunare și maxime diurne; obținute modele cartografice ce relevă repartiția spațială a exceselor pluviometrice anuale, lunare, diurne; identificate și estimate arealele vulnerabile privind riscul manifestării precipitațiilor excedentare la nivel regional și local.Unele din realizările obținute privind dinamica precipitațiilor excedentare pot fi utilizate în identificarea ariilor de interes în vederea studierii aprofundate a condițiilor de formare a precipitaților excedentare. Hărțile digitale ce caracterizează dinamica precipitațiilor excedentare pot servi ca suport informațional în luarea măsurilor de minimizare a impactului acestora asupra mediului ambiant.
Principalele rezultate obținute
Problema științifică soluționată în această lucrare a scos în evidență particularitățile actuale regionale de manifestare a precipitațiilor excedentare. Astfel, analiza tendințelor regionale confirmă faptul, că ritmul accelerat al schimbărilor climatice are impact și asupra evidențierii direcției de modificare a regimului precipitațiilor maxime, constatându-se o tendință stabilă și pronunțată de majorare a acestora în sudul țării comparativ cu restul teritoriului. Cele mai însemnate cantități de precipitații timp de 24 de ore cad de cele mai multe ori în intervalul iunie-august, existând totuși și excepții, când la Cahul maximul diurn s-a produs în luna septembrie, iar la Chișinău în luna octombrie. În sudul republicii maximele absolute a precipitațiilor diurne s-au semnalat în ultimii 15 ani.

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  22-03-2017 08:23:56


Statistici vizitatori

  • Astăzi:47
  • Săptămână:36,801
  • Lună:44,187
  • Total:127,395