DIRECTOR

Accesări:50Vizitatori unici:41

Dr. hab., Prof. univ. Maria Nedealcov

Tel/ Fax. +373(22) 21-11-34
email: ieg@asm.md, marianedealcov@yahoo.com

 

Dna Dr. hab. Maria Nedealcov s-a născut la 26 iunie 1960, în s. Paicu, r-nul Cahul, Rep. Moldova, unde a și absolvit Școala medie (1977), după care a urmat cursurile Facultății de Geografie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1982), doctoratul la Institutul de Geografie al AȘM (1997-2000) și postdoctoratul la Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM (2008-2010).

Dna Maria Nedealcov este o personalitate recunoscută  de către comunitatea științifică ca specialist în domeniul geografiei, în speță în: meteorologie, climatologie, agroclimatologie, protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale. Prin investigațiile sale efectuate în cadrul acestor domenii, dna Maria Nedealcov, fundamentează  o nouă direcție în estimarea resurselor climatice și agroclimatice în baza Sistemelor Informaționale Geografice, elaborează o serie de indici climatici care explică particularitățile schimbărilor climatice regionale.
Are o experiență profesională de peste 34 ani în cercetare și managerială de peste 10 ani, ocupând anterior funcția de Șef de laborator. Cu participarea activă a dnei M.Nedealcov a fost editat primul în Rep. Moldova Atlas științifico-tematic, elaborat în baza Sitemelor Informaționale Geografice - „Resursele Climatice ale Republicii Moldova”, au fost publicate  monografii, cărți și prezentate comunicări la diverse forumuri internaționale. Rezultatele cercetărilor științifice ale dnei Maria Nedealcov, sunt apreciate în țară și peste hotare, în majoritate având caracter de pionerat, au fost publicate  în peste 200 lucrări științifice, dintre care în  perioada anilor 2011-2015: 77 articole științifice; 4 monografii și 4 suporturi didactice, 18 implementări și 3 recomandări practice.

Realizează o intensă activitate de recenzare și expertiză ca membru al Colegiului de redacție a revistei „Romanian Journal of Geography” a Academiei Române; a revistei științifice „Geo-Carpatica”, a Analelor științifice „Sisteme Informaționale Geografice”; a revistei periodice „Mediul actual și dezvoltarea durabilă” din Romania. A fost expert național în: implementarea prevederilor Convenției Cadru privind schimbările climatice în Republica Moldova (2010); estimarea schimbărilor climatice din Delta Dunării (2011-2013);  „Climate Forum East”, fondat de Uniunea Europeană pentru Partenereatul de Est (2013-2014); Programul privind Managementul Integrat a Secetelor în Europa Central-Estică (2013-2014).

Este membru al Societății Geografice din Republica Moldova, membru al Societății Internaționale a Climatologilor din România, membru al Comitetului Științific în organizarea periodică a Simpozionului Internațional „Sisteme Informaționale Geografice” și a Simpozionului Internațional „Mediul actual și dezvoltarea durabilă”. Pentru rezultatele obținute pe parcursul activității sale științifice a fost menționată cu Diploma de recunoștință a Prezidiului Academiei de Științe a Republicii Moldova, Diploma de onoare a Prezidiului Academiei de Științe a Republicii Moldova, Distincția de Stat „Meritul Civic”.

 

  Actualizat  18.07.2017 10:52

Statistici vizitatori

  • Astăzi:635
  • Săptămână:3,861
  • Lună:12,859
  • Total:147,194