Defended thesis


Nr. d/oNumele, prenumele
doctorandului
Numele, prenumele
conducătorului
Tema tezeiAnul conferirii
gradului
1Begu Adam Studiul ecobioindicatiei in Republica Moldova si implementarea ei in monitoringul calitatii mediului2010-10-06
2Bejenaru Gherman

Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițile modificărilor de mediu

2018-05-11
3Braşoveanu Valeriu Begu Adam
Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul reţelei de monitoring forestier2014-10-09
4Bulimaga Constantin Aspectele ecologice si chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor2010-03-18
5Capitalciuc Marina Seleniul in apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova2008-10-23
6Chiciuc Natalia Dediu Ion
Cuza Petru

Экологические особенности интродуцированного ореха черного (JUGLANS NIGRA L.) в лесных фитоценозах среднего и нижнего Днестра/ Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (JUGLANS NIGRA L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos

2018-05-11
7Chiriac Natalia Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate2007-09-20
8Chirică Lazăr Limanele Mării Negre în ultimii 20 mii ani1994-02-24
9Codreanu Igor Cocîrţă Petru
Zăvoianu Ion
Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX2005-09-21
10Cojocari Rodica Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui2017-02-23
11Corobov Roman Modelele statistice şi tehnologiile computaţionale de evaluare a resurselor agroclimaterice şi diagnostică a stării semănăturilor prin teledetecţie1998-02-26
12Curcubăt Stela Ursu Andrei
Evoluția interpretarii cartografice a învelișului de sol și utilizării practice a informației pedologice 2015-10-07
13Domenco Rodion Nedealcov Maria

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015

2017-05-31
14Gămureac Ana Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grîului de toamnă2014-05-29
15Kapuş Dumitru Organizarea agrolandşaftelor în condiţii de relief fragmentat şi eroziune acvatică intensivă a solurilor din Republica Moldova1994-06-30
16Kişliariuk Victor Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior2006-06-27
17Kolomieţ Irina Influenţa substanţelor organice luminofore asupra competiţiei între componentele fitocenozelor în condiţiile stresului indus de radiaţiile ultraviolete (în agrocenozei Zea mays L.)2007-01-18
18Lungu Argentin Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale2008-09-18
19Mangul Ilie Regimul de umezire a solului în Moldova şi evaluarea asigurării culturilor de câmp cu umezeală (grâu de toamnă şi porumb)1999-10-21
20Mihailescu Constantin Evoluţia mediului geografic al zonei de stepă din nord-vestul Mării Negre şi ritmicitatea manifestării calamităţilor naturale pe parcursul ultimelor milenii1998-02-26
21Mironov Ion Evoluţia valorificării resurselor naturale şi modificările în mediul geografic în Republica Moldova2000-12-21
22Mleavaia Galina Пространственно-временная характеристика ветрового режима на территории Республики Молдова/ Caracteristica spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova2017-02-16
23Nedealcov Maria Constantinov Tatiana
Fundamente teoretico-practice de estimare a potentialului agroclimatic in conditiile schimbarii globale a climei2011-05-12
24Nedealcov Maria Condiţiile agroclimaterice ce caracterizează iernarea sâmburoaselor în Republica Moldova2000-12-21
25Niculiţă Gheorghi Poluarea ecosistemului urban Tiraspol şi modalităţi de reducere a ei2016-10-06
26Overcenco Ala Временные закономерности распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период года (Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului)2014-02-13
27Overcenco Aureliu Elaborarea sistemelor informaţionale pedologice în scopul evaluării şi protejării resurselor de sol2002-11-21
28Potop Vera Caracterizarea climatică a secetelor în Republica Moldova2002-11-21
29Puţuntică Anatolie Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova2009-02-26
30Sainsus Valeriu Migraţiile populaţiei rurale a Republicii Moldova (Aspecte economico- geografice)2003-06-19
31Sîrbu Rodica Nedealcov Maria
Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova2015-04-09
32Zencenco Polina Bazele metodice de calcul şi aprecierea resurselor locale de apă de la suprafaţa din Moldova şi starea lor actuală1994-02-24

Visitor Statistics

  • Today:51
  • Week:3,407
  • Month:10,287
  • Total:63,548