Susținerea tezei de doctor la specialitatea 166.01 – Ecologie, 30 noiembrie 2018

 

2018-10-30Accesări:410Vizitatori unici:245

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Țugulea Andrian
Conducător ştiinţific: Bulimaga Constantin, dr. hab., conf. univ.
Consultant științific: Dediu Ion, dr. hab., prof. univ., mem. cor al AȘM
Consiliul ştiinţific specializat: D 12 166.01-04, Institutul de Ecologie și Geografie
Tema tezei: Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău
Specialitatea: 166.01 – Ecologie
Data: 30 noiembrie 2018
Ora:14.00
Local: str. Academiei 1, biroul 352, MD-2028, Chișinău

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului

1. Bulimaga C., Ţugulea A., Mogîldea V. Râul Bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului Chişinău. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii. Nr.3. 2011, p. 162-169. ISSN 1857-064X.
2. Ţugulea A. Evaluarea fluxului de transport auto şi a intensităţii poluării pe unele artere din ecosistemul urban Chişinău. Buletinul Ştiinţific, Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Ştiinţele Naturii, Volumul 18, Chişinău 2013, p. 134-141. ISSN 1857-064X. ISSN 1857-0054.
3. Țugulea A. The modification of concentration of assimilating pigments în some species of trees under the action of transport emissions, Noosfera, Nr. 14, 2015, p. 67-75. ISSN 1857-3517.
4. Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Ţugulea Andrian, Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica Moldova. In Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018, pag. 181 – 188. ISSN 1857-064X.
5. Могылдя В.М., Цугуля А.В., Грабко Н.И. Изучение влияния газовых выбросов, выделяемых автотранспортом, на развитие водорослей в модельных опытах, Академику Л. С. Бергу-140 лет: Сборник научных статей-Academician Leo Berg–140, Бендеры, 2016, c. 180-184, ISBN 978-9975-66-515-5.
6. Țugulea A. Distribuția emisiilor auto pe unele artere de circulație din ecosistemul urban Chișinău. Conferința științifică cu participare internațională, consacrată aniversării a 150 de ani de la apariția ecologiei ca știință, a 70 de ani de la fondarea primelor instituții științifice academice și a 20 de ani de la înființarea USPEE „C. Stere”. Iași: Editura Vasiliana_'98, 2016. p. 430-433. ISBN: 978-9975-8611-3-4.
7. Țugulea A. Influența emisiilor auto asupra cumulării sulfului în frunzele unor specii de arbori din ecosistemul urban Chișinău. Conferința națională cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a doua) consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei,
29-30 septembrie 2016, Bălți, p. 185-189. ISBN: 978-9975-89-029-8.
8. Țugulea Andrian, Brega Vladimir, Bulimaga Constantin. Aspecte privind dispersia emisiilor transportului auto în ecosistemul urban Chișinău. Conferința științifică națională consacrată jubileului de 90 ani din ziua nașterii academicianului Boris Melnic, 12 februarie 2018, Universitatea de Stat din Moldova, ISBN 978-9975-71-971-1, p. 297 – 303.

Rezumatul tezei

Problematica abordată
Lucrarea este dedicată studiului privind evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău, iar rezultatele obținute vor servi ca bază științifică în elaborarea studiilor în cadrul altor ecosisteme urbane.

Conținutul de bază al tezei
Teza conține rezultatele studiului privind dinamica numărului unităților de transport, consumului de combustibil, cantitatea emisiilor auto în Republica Moldova și mun. Chișinău; influiența emisiilor auto asupra concentrației pigmenților asimilatori la unele specii de alge, plante vasculare.

Principalele rezultate obținute
Pentru prima dată a fost stabilită influența emisiilor auto asupra vegetației în funcție de intensitatea traficului și nivelul de poluare.
A fost demonstrat că, manifestările fiziologice și biochimice (concentrația pigmenților asimilatori, conținutului total al apei) în frunze servesc ca indicator a stării plantelor expuse unor factori de stres și poate fi utilizată ca metodologie de evaluare a impactului ecologic al emisiilor auto asupra vegetației.
A fost stabilit că concentrația maximă a azotului total atât în frunze, cât și litieră, s-a înregistrat la stațiunile Alecu Russo și Calea Ieșilor. Astfel, s-a stabilit că specia Tilia cordata Mill, dintre cele analizate (Tilia cordata Mill, Acer platanoides L., Pinus nigra J.A.Arnold), este cea mai rezistentă la poluare și poate fi folosită ca bioindicator pentru diminuarea gradului de poluare a aerului atmosferic.
A fost demonstrat, că emisiile auto, datorită concentrației sporite de CO 2 în componența lor, asigură creșterea productivității biologice a algelor Scenedesmus acutus Meyen, ceea ce poate fi utilizat în scopul purificării aerului poluat.

Autoreferatul tezei și teza pot fi descarcate aici.

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  11-02-2019 13:18:11


Visitor Statistics

  • Today:260
  • Week:4,054
  • Month:6,569
  • Total:112,507